Powertech propeller Bravo 2 aluminum 3 blade

Powertech propeller Bravo 2 aluminum 3 blade

filed under: